KRONOLOGIJA GOLF KLUBA ZLATI GRIČ

Vse skupaj se je začelo leta 1996 z naključnim srečanjem dveh gospodov na letališču v Singapurju. Konjičan g. Kuzman Jože je srečal strokovnjaka za golfska igrišča g.Marka Božiča. Beseda je dala besedo,  povezala sta se z g.Janezom Lešnikom, direktorjem podjetja Zlati grič, ki pa je z obiskom blejskega golfskega igrišča že dobil vizijo, da bi lahko tudi v Škalcah imeli tako lepo urejen športni objekt. Od tu naprej so se zadeve začele odvijati zelo hitro. Janez kot dober vizionar ter uspešen podjetnik je povezal lokalne podjetnike. Skupaj je nastala ideja o golfskem igrišču na področju močvirnatega predela Škalc, na področju divjih odlagališč.  Vsako golfsko igrišče potrebuje tudi golf klub. Tako je bil decembra  1996 ustanovljen golf klub Zlati grič. Ustanovnih članov je bilo 15.  

Izgradnja golfskega igrišča se je pričela leta 1997. Prvega klubskega prvaka smo dobili leta 1998 v Lipici, postal je g.Franc Riemer. Sočasno z izgradnjo golf igrišča pa se je pojavila velika potreba po izobraževanju golfske igre, pravil, etike. V Slovenske Konjice so povabili golfskega učitelja g. Hamptona. Golfske tečaje in učne ure so prirejali na Dobravi na zemljišču g. Riemerja, kjer je hitro nastalo tudi Pitch & put igrišče. Golfske izpite so tečajniki opravljali na igrišču Murstaten v Avstriji.

Leta 1999 se bila otvoritev med vinogradi speljanega golf igrišča. Zaradi svoje edinstvenosti, lepih razgledov, urejenosti, je takoj postal atrakcija v Sloveniji in tudi širše. Dobil je tudi priznanje Golf zveze Slovenije za najbolj prijazno igrišče. Z razvojem golfske dejavnosti se je širil  izobraževalni del. Na Dobravi pri Slovenskih Konjicah je na posestvu podjetja Zlati grič nastalo veliko golfsko vadbišče. Tečaje golfa je začel izvajati Dejan Lelja. Golf klub se je širil, število članov se je povečevalo iz leta v leto. Tečajniki so prihajali iz vseh koncev  Slovenije.  

Iz leta v leto se je pisala zgodovina golf kluba tudi na klubskih tekmovanjih. Najpomembnejše je bilo klubsko prvenstvo. Klubske prvake beležimo od leta 1998 pa vse do danes. Razvili pa so se tudi tradicionalni golfski turnirji, po katerih je golfsko igrišče Zlati grič znano širom Slovenije. Golfska liga Zlati grič je nastala leta 2004 in neprekinjeno teče še danes. V ekipnih in posameznih tekmovanjih skozi celo leta smo dobili kar nekaj različnih zmagovalcev.

Leta 2007 se je Golf klub Zlati grič skupaj s posamezniki intenzivno lotil prenove golfskega vadbišča. Vloženih je bilo ogromno denarnih sredstev, prostovoljnega dela ter sponzorskih in donacijskih vložkov. Urejene so bile garderobe s tuši, sanitarije, klubski prostori, terasa ter zimski vrt. Z novo vsebino je ponovno zaživela tudi mladinska sekcija golf kluba Zlati grič.

Člani golf kluba Zlati grič so bili skozi vsa leta tudi ambasadorji dobre bolje, poštene igre, dobrega poznavanja golfskih pravil. Uspehe in napredek lahko spremljamo tako na igrišču Zlati grič kot tudi na drugih igriščih v Sloveniji in tujini. Ponosni smo na ekipe, ki tekmujejo v Štajerski ligi, MID-AM ligi, Audi eclectic ligi, Junior touru. Kar nekajkrat smo bili zmagovalci Štajerske lige tako med ekipami kot tudi posamezniki. Imamo nekajkratnega zmagovalca MID-AM pokala Slovenije, naši mladinci pa nas razveseljujejo s svojimi uspehi  na odmevnih tekmovanjih v Sloveniji in tujini. 

Leta 2011 se je pojavila potreba  po zimski vadbi. Golf klub Zlati grič je odprl Indoor zimski vadbeni center na Dobravi. V zaprtem prostoru velikosti 185 m2 se skozi celotno zimsko sezono  odvija individualna in organizirana vadba. Golfska dejavnost skozi zimo ne zamre, pač pa se znanje nadgrajuje. Z delno prenovo vadbišča v letu 2012 je golf klub pridobil novo Pitch & Put igrišče na vadbišču Dobrava. Vadbišče je postalo avtomatizirano z avtomatom na žogice, ki deluje tako na kovance kot klubske kartice.  Z različnimi ugodnostmi za člane Golf kluba Zlati grič se trudimo oživiti vadbeno dejavnost na vadbišču.

Golf klub organizira različne golfske turnirje na igrišču Zlati grič. Poleg lige Zlati grič organiziramo tudi memorialni turnir Janija Florjančiča ter Slavka Moljka, Martinov turnir, Predsednikov pokal, medklubska srečanja. Sami vzdržujemo golfsko vadbišče, prirejamo skupinske in individualne golfske tečaje.