Golf liga Zlati grič 2019 - razpis in prijavnica

Igra se na igrišču za golf Zlati grič. Način igre: stableford (start na strel). Ekipo sestavlja 6 igralcev.

Za posamezno kolo štejejo trije najboljši neto in bruto rezultati ekipe. Če v posameznem kolu ne igrajo trije igralci, se rezultat ekipe v tem kolu ne upošteva. Štejejo se vsa kola, rezultati posameznih krogov se seštevajo. Za uvrstitev posameznikov (bruto, neto) se štejejo vsi najboljši rezultati (najslabši rezultat se ne upošteva – samo pri tistih, ki so odigrali vsa kola). Igralni dnevi so predvideni enkrat mesečno ob četrtkih v mesecih aprilu, maju, juniju, juliju, avgustu, septembru in oktobru.

Igralni dnevi so predvideni enkrat mesečno ob četrtkih v mesecih aprilu, maju, juniju, juliju, avgustu, septembru in oktobru.

- 18. 4. 2019 ob 14. uri
- 16. 5. 2019 ob 15. uri
- 20. 6. 2019 ob 15. uri
- 4. 7. 2019 ob 15. uri
- 22. 8. 2019 ob 14. uri
- 19. 9. 2019 ob 14. uri
- 10. 10. 2019 ob 13. uri

Ligo vodi tričlanska komisija. Člani komisije so lahko tudi tekmovalci ekip. V primeru slabih igralnih pogojev (npr. slabo vreme), se posamezni krog odpove. Po vsakem odigranem kolu, bo po predhodnem dogovoru, pripravljena malica. Sledi takojšnja razglasitev ter simbolična obdaritev najboljšega neto in bruto posameznika v odigranem kolu. Rezultati lige Zlati grič bodo objavljeni na spletni strani www.golfzlatigric.si, na oglasni deski golf igrišča, prejme pa jih tudi vsak vodja ekipe po elektronski pošti.

Končne nagrade ter priznanja skupnega seštevka lige dobijo prve tri neto ekipe, prve tri bruto ekipe, posameznik za bruto in neto uvrstitev. Podelitev bo na slavnostnem kosilu v gostilni Grič, po odigranem zadnjem kolu. Posamična srečanja se igrajo po veljavnih golf pravilih in po lokalnih pravilih igrišča. Za prijavljeno ekipo lahko igrajo le do 1. kola prijavljeni igralci. Vsak igralec lahko igra le v eni ekipi. Po
prijavi ekipe ni mogoče spremeniti igralcev ekipe. Pogoj za sodelovanje v ligi je HCP 54. Prijavijo se lahko ekipe klubov, gospodarskih družb, podjetnikov, zavodov in tudi neformalne skupine.

Rok za prijavo ekip je 17. 4. 2019. Priporočamo, da se ekipe prijavijo čimprej. Prijava mora biti predložena pisno na igrišču oz. na e‐mail naslovu golf@zlati‐gric.si in vsebuje: ime ekipe, ime
vodje ekipe z njegovo telefonsko številko ter e‐mail naslovom, člane ekip in njihove HCP. Za obdelavo rezultatov (stroški Golf zveze Slovenije) posamezniki, ki niso člani GK Zlati grič (A in B), plačajo 2 €.

Golf liga Zlati grič 2019 - razpis in prijavnica