Golf klub Zlati grič (v nadaljevanju GK ZG) objavlja javni natečaj za preoblikovanje logotipa GK ZG. Namen natečaja je izbrati prenovljeni logotip, ki bo kot uradni simbol predstavljal GK ZG. S prenovo želimo vzpostaviti lastno identiteto in se diferencirati od vinske kleti z enakim imenom.

Logotip bomo uporabljali za različne promocijske materiale: letake, plakate, objave v medijih, na dopisnih listih, žigu, spletni strani, tisk na majice, … Logotip naj vključuje ime Golf klub Zlati grič in še nek razpoznaven grafični element/simbol/znak povezan s samo igro; golfom in/ali lokacijo

Najboljši predlog, ki ga bo izbrala strokovna komisija, bo nagrajen z denarnim izplačilom v višini 250 EUR. *

Vloga na natečaj naj vsebuje:

 • celotno grafično podobo logotipa
 • barvno, črno-belo in negativno različico logotipa
 • Veliko in malo različico. To pomeni, da bi v natisnjeni obliki večja različica merila 20 cm po daljši stranici, manjša pa 2 cm
 • logotip naj bo možno odpreti na povprečnem računalniku (format .pdf)
 • simbol oz. grafični element in njegovo razmerje do logotipa
 • določitev tipičnih barv, barvnih kombinacij
 • izbor tipografij Logotip naj bo narejen v JPG in PDF formatu in v vektorski obliki.

 Kriteriji izbora so:

 • lahka in sodobna prepoznavnost vsebinskih izhodišč
 • lahka prepoznavnost in nezamenljivost grafične podobe
 • likovna čistost in originalnost
 • vsestranska uporabnost in aplikativnost
 • enostavna zapomljivost

 Pogoji za prijavo:

Na natečaj se lahko prijavijo vse fizične in pravne osebe, z več predlogi. Na natečaju ne smejo sodelovati člani komisije.

 Rok za oddajo:

Svoje rešitve pošljite najkasneje do 31. 12. 2020 do polnoči na e-naslov:

golfklub@zlati-gric.si, zadeva: NATEČAJ – LOGOTIP

 Izbirni postopek in strokovna komisija:

O izbiri logotipa bo odločala 5 članska strokovna komisija najkasneje do 15. 1. 2021. GK ZG si pri tem pridružuje pravico, da izdelek z neprimerno vsebino izloči iz natečaja oziroma ne izbere nobene od prijav, če le-te ne bodo ustrezale kriterijem. O izbiri bodo avtorji obveščeni preko e-pošte najkasneje do 25. 1. 2021.

Nagrada za zmagovalca natečaja:

Najboljši predlog, ki ga bo izbrala strokovna komisija, bo nagrajen z denarnim izplačilom v višini 250 EUR. *

Z izborom in podelitvijo nagrade GK ZG odkupi in prenese vse materialne avtorske pravice iz  Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah z avtorja na naročnika, za uporabo v Sloveniji in v tujini, za ves čas delovanja, za uporabo v tiskani in elektronski obliki.

* Ostalim ponudnikom, ki bodo prav tako oddali ponudbo, ne bomo povrnili materialnih stroškov.

 Dodatne informacije:

Dodatne informacije lahko zainteresirani prijavitelji dobijo preko e-pošte: golfklub@zlati-gric.si.

 Strokovno komisijo sestavlja predsedstvo GK ZG. Odločitev komisije je dokončna.

Prijazno povabljeni k sodelovanju!

Slovenske Konjice, 30. 11. 2020

Robert Grah

Predsednik GK ZG