RAZPIS

Sobota, 1. septembra 2018, start na strel s pričetkom ob 9. uri

NAČIN IGRE: TEXAS SCRAMBLE, 18. igralnih polj

Texas Scramble je ekipna igra. V ekipi so trije ali štirje igralci – partnerji, ki igrajo skupaj. Vsi člani ekipe izvedejo začetne udarce ter izberejo najboljšo žogico. Ekipa mora od vsakega igralca v ekipi izbrati najmanj 4 začetne udarce. Z mesta izbrane žogice, vsi igralci dropajo svojo žogico znotraj dolžine ene palice, vendar ne bližje luknji (razen na zelenici, kjer se žogica polaga) in izvedejo naslednji udarec. Ekipa znova izbere najboljšo žogico in tako do končanja posamezne luknje. Pomembna je odločitev, katere začetne udarce katerih članov ekipe bomo izbrali. Turnir ne šteje za spremembo hcp. Igralci lahko sestavijo ekipe sami in to sporočijo organizatorju turnirja pri prijavi na turnir. Za tiste igralce, ki ne bodo imeli svoje ekipe bo organizator sestavil oz. določil ekipe. 

PRIJAVE              Do  petka, 31. avgusta 2018 do 12. ure  v  recepciji  igrišča na  T: 758-03-62, GSM 041/780-405,
                             oz. po e -mailu:  golf@zlati-gric.si. Čas prijave je tudi hkrati čas odjave. 

IGRALNINA          26  €                                      
                              20 €  – otroci in študentje    
                              17 €  – imetniki letnih kart  PON. – PET.  
                              10 €  – imetniki letnih kart BREZ TURNIRJEV
IMETNIKI LETNIH KART S TURNIRJI IGRALNINE NE PLAČAJO

ŠTARTNINA          20  € – Štartnina je namenjena za donacijo                       

NAGRADE                  ●  1. mesto BRUTO – ekipe
                                    ●  1., 2., 3. mesto NETO – ekipe
                                    ●  Udarec najbližje zastavici – 9. in 18. luknja   
                                    ●  Najdaljši udarec – 5. in 14. luknja                       

PRAVICA
NASTOPA               
Članice in člani vseh priznanih golf klubov 
STARTNE
OZNAKE                 
Ženske: rdeče,  Moški: rumene

PRAVILA IGRE     Playing Hcp za skupine z 4 igralci je 10% skupnega playing hcp igralcev in 15% za skupine po 3 igralce.  V primeru enakega rezultata se upošteva boljši rezultat na luknjah od 10-18, nato 13-18, nato 16-18, nato 18, luknja. V kolikor je rezultat še vedno enak o zmagovalcu odloča žreb. Nagrade se podelijo samo prisotnim na podelitvi nagrad.

TEKMOVALNA      Silvo Žižek,  Jani Šribar,  Mlakar Leon
KOMISIJA             Tekmovalna komisija ima pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni razpis tekmovanja, določi                                                      nove štartne čase in razpiše dodatna lokalna pravila. Odločitve tekmovalne komisije so dokončne.

SODNIK                  Andreja Cesar Goršek
 

Uporaba mobilnih telefonov je prepovedana, saj je zelo moteča za vašo igro, predvsem pa za ostale igralce na igrišču. Uporaba avtomobila in merilne naprave za dolžino je na turnirju dovoljena.  

Vabljeni!