V skladu z 12. členom Statuta golf kluba Zlati grič,

sklicujemo

IZREDNI ZBOR ČLANOV GOLF KLUBA

v ponedeljek, 23. julija 2018 ob 18. uri,

na terasi golf igrišča Zlati grič, Škalce 91, v Slovenskih Konjicah

Dnevni red:

  • Predstavitev strategije delovanja kluba
  • Volitve predsednika kluba in kandidatov za organe kluba
  • Razno

 

Predsedstvo golf kluba Zlati grič