Vse imetnike letnih kart za vadišče iz preteklih let prosimo, da v kolikor želijo letno karto uporabljati tudi v letu 2018, poravnajo strošek le-te, v nasprotnem primeru po 30. 4. 2018 kartice ne bodo več aktivne.

Hvala za razumevanje!