VABILO na 22. redni letni občni zbor Golf kluba ZLATI GRIČ,  ki bo potekal

v četrtek 22. marca 2018, ob 18. uri,

v prostorih Golf kluba Zlati grič, na Dobravi 6, v Slovenskih Konjicah (vadbišče)

Dnevni red:

  1. Otvoritev in pozdrav, izvolitev predsednika zbora in dveh overovateljev zapisnika
  2. Obravnava in sprejem Poročila o delu v letu 2017, Finančnega poročila za leto 2017 in poročila Nadzornega odbora
  3. Predlog programa dela in finančnega programa za leto 2018
  4. Razno

POROČILO za leto 2017 in PROGRAM za leto 2018